Geoportal
 
INFORMACJE

Serwis Starostwa Powiatowego w Łukowie powstał w oparciu o powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
Prezentowane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych.
Mapy ani żadna ich część nie mogą być wykorzystywane w innych systemach bądź reprodukowane.

Część treści zawartej w serwisie dostępna jest pod usługą WMS: http://geoportal.powiat.lukow.pl/ggp

Problemy lub uwagi związane
z działaniem serwisu prosimy
zgłaszać na adres:zgloszenia-ergo@starostwolukow.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Strona używa cookies w celu poprawnego świadczenia usług.
Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę.

Aby wyświetlić mapę, kliknij na wybrany temat.
Wyszukiwanie ...
Wybierz działkę a następnie kliknij na temat który Cię interesuje.
Wybierz adres a następnie kliknij na temat który Cię interesuje.
Mapa ewidencyjna
Mapa prezentuje granice działek ewidencyjnych, budynki, kontury klasyfikacyjne oraz użytki gruntowe.
Struktura własnościowa
Mapa tematyczna prezentuje strukturę własnościową (grunty gminne, skarbu państwa, osób fizycznych i prawnych) na tle mapy ewidencyjnej, w podziale na grupy rejestrowe.
Klasyfikacja gleboznawcza
Mapa tematyczna prezentuje klasyfikację gleboznawczą gruntów, w podziale na klasy konturów klasyfikacyjnych (sady, role, łąki itp.)
Użytkowanie terenu
Mapa tematyczna prezentuje użytkowanie terenu, w podziale na charakter użytków gruntowych (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, drogi itp.)
Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów
Mapa prezentuje punkty adresowe z rejestru numeracji porządkowej nieruchmości.
Rejestr planów przestrzennych
Mapa prezentuje plany zagospodarowania przestrzennego.
Drogi i numery dróg
Mapa przedstawia system referencyjny dróg. Jego elementami są odcinki referencyjne, punkty referencyjne oraz kierunki przebiegu kilometraża.
Placowki oświatowe
Mapa prezentuje lokalizację oraz klasyfikację placówek oświatowych.
Bezpieczeństwo publiczne
Mapa prezentuje lokalizację jednostek i ośrodków związanych z bezpieczeństwem publicznym powiatu.